top of page

Acerca de

Społeczna M-lista dla ludzi i firm

X-M Miðflokkurinn

Finanse.

Wykażemy się gospodarnością, dyscypliną i odpowiedzialnością w zarządzaniu gminą.

Funkcjonowanie gminy będzie w silnych rękach.

Będziemy dążyć do zwiększenia dochodów gminy.

Obniżymy koszty operacyjne.

Obniżymy podatki gruntowe, od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne, a tym samym wesprzemy nowe inwestycje w gminie.

Wykonamy wiarygodne kosztorysy inwestycji.

Nie będziemy zwiększać obciążeń nakładanych na osoby i firmy.

W ramach Stowarzyszenia Gmin Islandzkich będziemy dążyć do zapewnienia finansowania statutowych funkcji gmin.

Będziemy dążyć do tego, aby projekty realizowane przez gminę były pod fachowym nadzorem projektantów.

Odtajnimy księgowość gminy, aby była dostępna dla mieszkańców.

 

 

Życie gospodarcze.

 

Zdecydowanie zadbamy o zacieśnienie współpracy gospodarczej gminy i mieszkańców.

Wesprzemy aktywność bez względu położenie.

Duży nacisk położymy na marketing obszaru przemysłowego w Bakki.

Będziemy wspierać tworzenie miejsc pracy na obszarach słabo zaludnionych.

Duży nacisk położymy na energię wykorzystywaną w obszarze biznesowym.

Stworzymy różnorodne stanowiska w gminie.

Skoncentrujemy się na rozbudowie społeczności przemysłowej.

Stawiamy na innowacyjność i przedsiębiorczość.

Duży nacisk położymy na działalność portu.

Zapewnimy konsultacje między firmami a radnymi przynajmniej raz w roku.

Razem ze Związkiem Gmin Islandzkich podejmiemy dialog z rządem na temat nowoczesnych spalarni odpadów.

Ułatwimy spotkania z radnymi w rozproszonych osiedlach.

Pomożemy. Nie zwlekaj.

 

 

Kwestie ochrony środowiska.

 

Położymy asfalt na öskjureiturinn.

Z portu do kościoła przejdziemy nowymi schodami.

Podejdziemy nowymi stopniami z Búðarárkrókur do Mararbraut.

Wspieramy dalszy rozwój okolic koła podbiegunowego.

Dokończymy ścieżkę spacerową do kąpielisk morskich.

Usprawnimy gospodarkę odpadami.

Będziemy dążyć do lepszego wykorzystania energii w gminie.

 

 

 

Sprawy oświaty ,sportu i młodzieży.

 

Sprzedamy Tún w Húsavíku. Zaczniemy przygotowywania do nowej organizacji czasu wolnego i rekreacji.

Przyjrzymy się możliwym efektom synergii w prowadzeniu przedszkola i szkoły podstawowej w Húsavíku.

W porozumieniu z personelem ulepszymy izolację dźwiękoszczelną w pomieszczeniach szkolnych gminy.

Poprawimy warunki i środowisko pracy kadry przedszkolnej.

Skupimy się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu uczniów. Wzmocnimy szkolny zespół ds. przeciwdziałania nękaniu zewnętrznymi ,profesjonalnymi poradami. Włączymy rodziców do pracy zespołu z naciskiem na cyberprzemoc. Zwrócimy również szczególną uwagę na ulepszenia w pomieszczeniach klasowych.

Dokonamy profesjonalnej oceny potrzeb utrzymania mieszkań, szkół i obiektów sportowych należących do gminy w ciągu dziesięciu lat.

 

 

 

Organizacja i usługi.

 

Zatrudnimy wójta ze względu na kwalifikacje zawodowe.

Zwiększymy podaż działek w gminie.

Będziemy analizować możliwość wykorzystania południowego brzegu fiordu w Húsavíku pod kątem rozwoju działalności portowej.

Rozpoczniemy renowację chodników w Raufarhöfn, a także w innych częściach gminy.

Zapewnimy obecność wójtów i/lub dyrektorów finansowych na spotkaniach z radami dzielnic oraz przeprowadzanie regularnych konsultacji z mieszkańcami całej gminy.

Troszczymy się o równość w społecznej aktywności dorosłych w gminie.

Będziemy pracować na razem ze Stowarzyszeniem Gmin Islandzkich, aby zapewnić finansowanie realizacji polityki dotyczącej dobrostanu dzieci. 

A także rozpocząć przygotowania do budowy nowego centrum dla osób niepełnosprawnych,z całodobowym wsparciem.

bottom of page